Baconhead

Afro Electro

Kudutronik Vol.10

Donso – Easy Easy
Boddhi Satva – Nankoumandjan
Owiny Sigoma Band – Margaret Okudo
Jeri-Jeri – Bamba
Sorie Kondi – Without Money, No Family (Chief Boima remix)
Teleseen – Baalbek (Chief Boima remix)
Salif Keita – C’est bon, c’est bon…